پشتیبانی

درباره واحد پشتیبانی :

خدمات پشتیبانی یکی از مراحل اصلی چرخه حیات کار و پل ارتباطی پایدار ما با مشتریان می باشد. در مسکن تیس تلاش می کنیم تا بستر لازم را برای تامین رضایت و ارائه خدمات بهتر و کامل تر از طریق مشاوران با تجربه برای مشتریان را  فراهم سازیم.

ضمن اینکه افزون بر خدمات مشاوره ای با بهره مندی از قوانین جاری کشور محلی امن جهت یاری و راهنمایی متقاضیان فراهم ساخته ایم.

 

آموزش :

مسکن تیس با هدف ارائه خدمات بهتر در سال های فعالیت به تدریج به آموزش در دو حوزه فنی و روابط عمومی از جمله اصول و فنون مذاکره در روابط بین الملل را به عنوان یک خط کسب و کار موفق در ساختار خود ایجاد نموده است.