مدیریت عامل

مدیریت عامل :

مهدی جعفری دانش آموخته رشته مهندسی عمران می باشند ، ایشان در سال های حضور خود  در شرکت تجارت یابان سامان افزون بر تمرکز بر خدمات مسکن در حوزه خودرو نیز فعالیت دارند و به عنوان عضو و رئیس هیئت مدیره سیستم عملکرد موفق و تاثیرگذاری داشته است.

توسعه ارائه خدمات ، بهبود کیفیت و افزایش رضایت مندی مشتریان در کنار پرورش موفق نسل جدید بخشی از موفقیت های ایشان و دیگر مدیران ارشد شرکت تجارت یابان سامان به شمار می آید.