مدیریت اجرایی

مدیریت اجرایی :

امیرفاضل مشرفی زاده  متولد ۱۳۶۶ تهران ، دارای سابقه ی ۱۷ ساله  در زمینه ی فروش تجهیزات لوکس ساختمانی و مسکن ، فارغ التحصیل رشته ی بازاریابی و MBA می باشد، شروع کار ایشان از سال ۱۳۹۵ در مجموعه تیس می باشد ، توانمندی و دانش در حوزه ارائه مشاوره سبب شده تا مدیریت خدمات مشتریان و منابع انسانی بخش مشاوره را عهده دار شوند .  ایشان همچنین مسئولیت های کلیدی مدیریت را برعهده دارند.

هوشمندی ، نکته سنجی و نگاه دقیق ایشان نقش به سزایی در پیشبرد اهداف شرکت داشته است.

تسلط به قوانین جاری مسکن در کنار تجربه، تخصص و عملکرد اثربخش ایشان در بازه ی زمانی حضور در مسکن تیس زمینه انتخاب  را به عنوان شایسته ترین فرد برای مدیریت اجرایی فراهم ساخته است.