در یک نگاه

شرکت تجارت یابان سامان در سال ۱۳۹۵ با هدف توسعه خدمات تخصصی و حرفه ای در زمینه خودرو و مسکن تاسیس گردیده و پس از طی مراحل رشد و توسعه اکنون به یکی از شرکت های بزرگ و  فعال در این صنعت در سطح کشور تبدیل شده است.

مسکن تیس (tysrealestate)  به عنوان یکی از زیرمجموعه های این شرکت در منطقه زعفرانیه واقع گردیده است. این شرکت با بهره مندی از تجربه مدیران کارآمد و متخصص و جوان با هدف رضایتمندی  در راستای شناسایی و تامین نیازهای مشتری گام برداشته و سعی در ایجاد بستری مناسب و هدفمند جهت اشتغال زایی و تحولی عظیم در بازار مسکن دارد.

ارائه  اطلاعات کافی و دقیق از منطقه ، مشاوره معقول و موثر در هر زمان تعریفی است که جزء اصول اولیه قانون کار این شرکت قرار گرفته است.

به همین منظور شرکت ضمن تمرکز بر مدیریت کیفیت ، علاوه بر ایجاد تعهد در بهبود خدمات مسکن ، ضمن رعایت اصول ، ارزشها و استانداردهای علمی سعی در متعالی نمودن سازمان خود جلوگیری از اتلاف فرصت ، تشخیص خطاها و شکاف های عملکردی ، راههای بهبود را شناسایی و با برنامه ریزی مناسب و همکاری بهترین مشاوران ، گامی استوار در ارتقا و کیفیت برتر خدمات نهاده است.